MENU CLOSE

Όροι χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Χρήση αυτής της Ιστοσελίδας δεσμεύεται από τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν αρχείο (Όροι Χρήσης). Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλώ να σταματήσετε την χρήση αυτής της ιστοσελίδας άμεσα.

Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, δείχνετε την αποδοχή σας στο να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Είναι μία νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς και μπορεί να αλλαχθεί μόνο με την έγκριση μας. Θα πρέπει οι όροι να διαβάζονται σε συνδυασμό με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα για το πώς λειτουργεί η ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες. Θα πρέπει επίσης να διαβάσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους όρους χρήσης χωρίς πρότερη ενημέρωση αλλάζοντας τους στην ιστοσελίδα.

 

ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Ιστοσελίδα θα λειτουργεί συνεχόμενα ή χωρίς διακοπές ή χωρίς λάθη. Δεν θα πρέπει να προσπαθείτε να επεμβαίνετέ στην σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας και συγκεκριμένα δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να παρακάμψετε την ασφάλεια, να επέμβετέ ή να διαταράξετε με οποιονδήποτε τρόπο την λειτουργία της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συστήματος του υπολογιστή, του server, του router ή όποιας συνδεδεμένης μέσω Ίντερνετ συσκευής.

Είστε υπεύθυνοι για την διασφάλιση ότι το σύστημα υπολογιστή σας ανταποκρίνεται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την χρήση της ιστοσελίδας και είναι συμβατό με την ιστοσελίδα. Κατανοείτε παράλληλα ότι δεν μπορούμε και δεν εγγυώμεθα ή διασφαλίζουμε ότι όποιο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι απαλλαγμένο από ιούς και/ή άλλους κώδικες που έχουν μολυσματικές ή καταστροφικές ιδιότητες. Είστε υπεύθυνοι για να εφαρμόζετε επαρκείς διαδικασίες και ελέγχους ιών (συμπεριλαμβανομένων anti-virus και άλλων ελέγχων ασφαλείας) για να ικανοποιείτε τις συγκεκριμένες σας απαιτήσεις για ασφάλεια και αξιοπιστία των εισερχομένων και εξερχομένων δεδομένων.

Κάποιες φορές μπορεί να περιορίζουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες ή ενότητες της Ιστοσελίδας ή και σε ολόκληρη την ιστοσελίδα.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Όπου σας ζητείται να συμπληρώσετε μία φόρμα εγγραφής ή να παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε θα πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. Παρακαλώ ενημερώνετε μας για όποιες αλλαγές σε πληροφορίες που έχετε παρέχει κατά την εγγραφή σας.

Είστε υπεύθυνοι για να κρατάτε εμπιστευτικό τον λογαριασμό εισόδου σας και τον κωδικό πρόσβασης σας. Αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που μπορεί να γίνουν με τον δικό σας λογαριασμό και κωδικό πρόσβασης.

Θα πρέπει να κάνετε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε ο κωδικός πρόσβασης σας να είναι απόρρητος και ασφαλής και θα πρέπει να μας ενημερώνετε άμεσα αν έχετε λόγο να πιστέψετε ότι ο κωδικός πρόσβασης σας έχει γίνει γνωστός σε άλλους ή αν ο κωδικός σας χρησιμοποιείται ή είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Κατά την χρήση, μπορεί να συλλέγουμε αυτόματα μη προσωπικά δεδομένα όπως διευθύνσεις IP από τις οποίες εισέρχεστε στην Ιστοσελίδα και το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείται και συμφωνείτε ότι μπορεί να αποθηκεύουμε κάποιες πληροφορίες στον υπολογιστή σας (“cookies”), με στόχο να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε κάτωθι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός επισήμανσης του αντιθέτου, όλα τα υλικά στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, των κειμένων, των γραφικών και των φωτογραφιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.  » και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ» με έδρα τη Λάρισα ή των δικαιοπάροχων της.

Είμαστε οι ιδιοκτήτες όλων των σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και όλων των σχετικών εμπορικών ονομάτων, λογοτύπων και προϊόντων εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Όλα τα άλλα σήματα, λογότυπα και ονόματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησίας των αντιστοίχων ιδιοκτητών ως αναφέρεται.

Μπορείτε να κατεβάσετε, να τυπώσετε και να αντιγράψετε αποσπάσματα ή υλικά από την Ιστοσελίδα για προσωπική σας και μόνο χρήση και κάθε αντίγραφο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις επισημάνσεις πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας που εμφανίζονται σε αυτό. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον οποιουδήποτε υλικού ή λογισμικού που κατεβάσετε δεν μεταφέρεται σε εσάς με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων εκτός από ως ανωτέρω, δημοσιεύσεις, τροποποίηση ή διανομή) χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση και άδεια από εμάς.

 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Θα κάνουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, αλλά οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και ό,τι άλλο υλικό δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα δεν έχει ως στόχο να έχει συμβουλευτικό ρόλο πάνω στο οποίο θα βασίζεστε . Εμείς δεν κάνουν καμία εκπροσώπηση ή εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες και, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από οποιοδήποτε εμπιστοσύνη που δίνεται σε τέτοιες πληροφορίες από εσάς ή από οποιουσδήποτε στους οποίους μπορείτε να ανακοινώνετε τις πληροφορίες

Αν βρείτε οποιαδήποτε ανακριβή πληροφορία στην Ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ([email protected]) και εμείς θα προσπαθήσουμε να την διορθώσουμε, όπου συμφωνούμε, το συντομότερο δυνατό.

 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Όλες οι απόψεις ή σχόλια που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα είναι σε ευθύνη των συντακτών τους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν έκφραση των απόψεων της ΟΛΥΜΠΟΣ. Εμείς δεν προσφέρουμε καμία εγγύηση ή αντιπροσώπευση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιες απόψεις ή σχόλια, συμπεριλαμβανομένου ως προς τη νομιμότητα ή την ακρίβεια τους, και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη σε σχέση με αυτούς στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Οποιαδήποτε διαγωνισμός διεξάγεται ή προωθείται στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να διέπεται από τους όρους που χαρακτηρίζουν την εν λόγω διαγωνισμό.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Μπορεί από καιρό σε καιρό να παρέχουμε συνδέσμους που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες τρίτων απευθείας από την ιστοσελίδα. Αυτές οι ιστοσελίδες τρίτων δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν συμβάλλουμε στο περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων. Όταν κάνετε κλικ για να μεταφερθείτε σε αυτές τις ιστοσελίδες, φεύγετε από τον ελεγχόμενο από εμάς χώρο, και έτσι δεν μπορούμε, ως εκ τούτου, να αποδεχθούμε την ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα που μπορεί να προκύψει σε σχέση με τη «χρήση των δεδομένων σας από τις άλλες ιστοσελίδες», για το περιεχόμενο τους, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σας προσφέρεται από αυτές.

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την διακριτική σας ευχέρεια να απαγορεύουμε κάθε σύνδεσμο από άλλη ιστοσελίδα σε υλικό και πληροφορίες εντός της παρούσας Ιστοσελίδας.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Αν και ελπίζουμε ότι η ιστοσελίδα θα είναι ενδιαφέρουσα για τους χρήστες, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη και δεν προσφέρουμε εγγυήσεις ή προϋποθέσεις σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της, στο βαθμό που η ευθύνη αυτή μπορεί να αποκλειστεί από το νόμο.

Αν είστε καταναλωτής και όχι επιχείρηση, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για τυχόν επιχειρηματικές απώλειες και θα είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που είναι εύλογα προβλέψιμες.

Αν είστε επιχείρηση, σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια, απώλεια κερδών, εσόδων ή την υπεραξία που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα. Εκτός από τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους Χρήσης, όλοι οι όροι που προκύπτουν από το νόμο εξαιρούνται.

Αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε περιορίζει κατά κανέναν τρόπο την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από δική μας αμέλεια ή ευθύνη μας για την ψευδή διαστρέβλωση και οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί, σύμφωνα με το δίκαιο Ελλάδας, να αποκλειστεί.

 

ΓΕΝΙΚΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.  » φέρει το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ» με έδρα τη Λάρισα και έχει διεύθυνση 16ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας- Θεσσαλονίκης. Τυχόν τυπικές νομικές ανακοινώσεις θα πρέπει να μας αποστέλλονται στην έδρα μας.

Η μη επιβολή από εμάς ενός δικαιώματος μας δεν οδηγεί σε παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας υπό από αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι μη εφαρμόσιμο βάση νόμου, όλα τα άλλα τμήματα αυτών των Όρων Χρήσης δεν θα επηρεαστούν και θα παραμείνουν σε ισχύ.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την παρούσα ιστοσελίδα ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@οlympos.gr.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ

Οι Παρόντες Όροι αναθεωρηθήκανε τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2016.